Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění

Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění

 Schválené rozpočtové opatření č. 14 na rok 2017 je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách Města Mladá Vožice https://www.mu-vozice.cz/2017/05/05/rozpoctove-opatreni-c-14-rm/ v sekci rozpočet města.

 Do listinné podoby výše uvedeného dokumentu je možno nahlédnout na MěÚ v Mladé Vožici, kancelář č. 12 – vedoucí finančního odboru, v době úředních hodin.

 V Mladé Vožici dne 5.5.2017                                                       Jana Rašková

vedoucí finančního odboru