Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění

Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Mladá Vožice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění

Schválený rozpočtový výhled na roky 2017-2019 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách Města Mladá Vožice https://www.mu-vozice.cz/2017/03/23/rozpoctovy-vyhled-na-roky-2017-2019/ v sekci rozpočet města.

 Schválený rozpočet na rok 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách Města Mladá Vožice https://www.mu-vozice.cz/2017/03/23/schvaleny-rozpocet-na-rok-2017/

v sekci rozpočet města.

Schválená rozpočtová opatření č. 11 a č. 1 na rok 2017 jsou zveřejněna v elektronické podobě na internetových stránkách Města Mladá Vožice https://www.mu-vozice.cz/2017/03/23/rozpoctove-opatreni-c-11-rm/, https://www.mu-vozice.cz/2017/03/23/rozpoctove-opatreni-c-1-zm/

v sekci rozpočet města.

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možno nahlédnout na MěÚ v Mladé Vožici, kancelář č. 12 – vedoucí finančního odboru, v době úředních hodin.

 V Mladé Vožici dne 23.3.2017                                                       Jana Rašková

vedoucí finančního odboru