Pořízení techniky pro řešení situací spojených s extrémním suchem sborem dobrovolných hasičů Mladá Vožice

EU - MMR

Cílem projektu je vybavit technickým prostředkem pro řešení krizových situací spojených s výskytem sucha složku integrovaného záchranného systému jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladé Vožice. Zvýší se tak připravenost k řešení rizikových situací a lépe tak bude chráněna bezpečnost, majetek, životy a zdraví obyvatel. Výsledkem projektu je zajištění efektivních nástrojů pro zmírnění následků a projevů mimořádných událostí a zajištění schopnosti adekvátní reakce. Díky projektu bude posílena vybavenost a odolnost infrastruktury základní složky integrovaného záchranného systému a její soběstačnost, neboť jednotka sboru dobrovolných hasičů Mladá Vožice bude vybavena velkokapacitní požární cisternou na dopravu vody. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Pořízení techniky pro řešení situací spojených s námrazami a sněhovými srážkami SDH Mladá Vožice

EU - MMR

Cílem projektu je vybavit technickým prostředkem pro řešení krizových situací spojených se sněhovými srážkami a masivními námrazami jednotku sboru dobrovolných hasičů Mladé Vožice a zvýšit tak připravenost k řešení rizikových situací, které nastávají v důsledku klimatických změn, aby byla lépe chráněna bezpečnost, majetek, životy a zdraví obyvatel. Výsledkem projektu je zajištění efektivních nástrojů pro zmírnění následků a projevů mimořádných událostí, zajištění schopnosti adekvátní reakce. Díky projektu bude posílena vybavenost základní složky integrovaného záchranného systému, neboť jednotka sboru dobrovolných hasičů Mladá Vožice bude vybavena dopravním automobilem. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Program kina září 2016

program kina září 2016