1

Osadní výbor

Složení osadního výboru Stará Vožice:

 • Jaroslav Mrázek (předseda)
 • Dagmar Smetanová
 • Jaroslav Kubec

Složení osadního výboru Janov, Dolní Kouty, Horní Kouty, Staniměřice:

 • František Smrčina (předseda)
 • Pavel Mrázek
 • Jiří Jenšík

Složení osadního výboru Radvánov:

 • Miroslav Kotek (předseda)
 • Josef Duda
 • Vlasta Lojdová

Složení osadního výboru Blanice, Bendovo Záhoří, Krchova Lomná:

 • Martin Kočí (předseda)
 • Marie Boušková
 • Radek Průša

Složení osadního výboru Noskov, Chocov:

 • Jaromír Dvořák (předseda)
 • Jaroslav Švára
 • Mgr. Věra Adamová

Funkce osadního výboru:

§ 121 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

(1) Osadní výbor je oprávněn
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
(2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.