Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, kterou se ruší OZV č. 4/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ

Město Mladá Vožice

 

Obecně závazná vyhláška 4/2004, kterou se ruší Vyhláška 4/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ

 

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na svém 15. zasedání dne 6. prosince 2004 usnesením číslo 80/2004 přijato podle § 84 odst. 2 písm. i zákona č. 128/2000 o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku

 

I.

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Vyhláška 4/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ

 

II.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení