Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se ruší OZV č. 2/1995 o přidělování bytů do nájmu občanům v Mladé Vožici

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se ruší Vyhláška č. 2/95 o přidělování bytů do nájmu občanům v Mladé Vožici

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na svém 11. zasedání dne 7. června 2004 usnesením č. 35/2004 přijalo podle § 84 odst. 2 písm. i zákona 128/2000 o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku

 

 

I.

Touto obecně závaznou  vyhláškou  se ruší  Vyhláška 2/95  o přidělování bytů do nájmu občanům v Mladé Vožici.

 

II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení