Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Město Mladá Vožice

 ————————————————————————- 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Mladá Vožice se na svém zasedání dne 23. června 2008 usnesením č. 30/2008 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Pozemky

(1)       U stavebních pozemků uvedených v § 6 odst. 4 písm. b) zákona se stanovuje

koeficient, kterým se násobí základní sazba daně ve výši :

  1. a) 1,0 v místních částech: Bendovo Zahoří – KÚ 604976; Blanice – KÚ 604984;

Radvánov, Bostov – KÚ 738875; Janov, Dolní Kouty, Horní Kouty, Staniměřice – KÚ 656909; Noskov, Chocov – KÚ 704881; Krchova Lomná, Ústějov – KÚ 604992; Stará Vožice, Výlevy – KÚ 754064

b) 1,6 v místních částech : Mladá Vožice, Pavlov KÚ – 696722.

Čl. 2

Stavby

(1)       U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona se stanovuje koeficient,    kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2      zákona, ve výši:

  1. a) 1,0 v místních částech: Bendovo Zahoří – KÚ 604976; Blanice – KÚ 604984; Radvánov, Bostov – KÚ 738875; Janov, Dolní Kouty, Horní Kouty, Staniměřice – KÚ 656909; Noskov, Chocov – KÚ 704881; Krchova Lomná, Ústějov – KÚ 604992; Stará Vožice, Výlevy – KÚ 754064
  2. b) 1,6 v místních částech: Mladá Vožice, Pavlov KÚ – 696722

(2)       U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona ve výši 1,5.

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2009.

 

…………….……………                                              ………………………………

Václav Slabý                                                           Mgr. Jaroslav Větrovský

místostarosta                                                                           starosta