Nabídka nejvyužívanějších sociálních a dalších služeb na Táborsku

image_pdfimage_print

Nabídka nejvyužívanějších sociálních a dalších služeb

V případě potřeby je můžete využít i Vy nebo Vaši blízcí

Pečovatelská služba Mladá Vožice – tel. 381 201 918, https://www.mu-vozice.cz/

(dovoz obědů, nákupů, léků, zaplacení složenek na poště, praní prádla, běžný úklid atd.)

Denní stacionář G-centrum Tábor – tel. 381 232 355, http://www.gcentrum.cz/

(denní pobyt v kolektivu po dobu, kdy jsou blízcí osoby v zaměstnání; zajištění dohledu, aktivit, stravy)

Odlehčovací služba G-centrum Tábor – tel. 381 478 255, http://www.gcentrum.cz/

(pobyt až na 3 měsíce pro osoby, o které je jinak pečováno v domácím prostředí, prostor pečujícímu na odpočinek a regeneraci či vyřízení osobních záležitostí)

______________________________________________________________________________________________________

Zdravotní péče v domácím prostředí (na doporučení ošetřujícího lékaře, hrazena zdrav. pojišťovnou):

Domácí péče Tereza (Nemocnice Tábor) – tel. 381 607 501, 774 819 758, http://www.nemta.cz/

Sestry Tábor, Komplexní domácí péče Planá nad Lužnicí – tel.  773 990 509,

http://www.sestrytabor.cz,  možno objednat i bez doporučení lékaře – po té úhrada pacientem

Domácí hospic Jordán, o. p. s. Tábor – tel. 384 971 036, http://www.hospicjordan.cz/

(komplexní péče o nevyléčitelně nemocného v jeho domácím prostředí, kterému jeho blízký poskytuje celodenní péči (tlumení bolesti, mírnění obtížných projevů nemoci) – není hrazeno zdravotní pojišťovnou; dále půjčovna kompenzačních pomůcek, poradna)

______________________________________________________________________________________________________

Domovy pro seniory (pobytová služba):

Domov pro seniory Chýnov – tel. 381 406 211, http://www.dschynov.cz/

– i pro osoby chronicky psychicky nemocné a s pokročilou demencí

Domov pro seniory Bechyně – tel. 381 211 024, http://www.ddbechyne.cz/

Domov pro seniory Budislav – tel. 381 594 710, http://www.domovbudislav.cz/

Domov pro seniory G-centrum Táborhttp://www.gcentrum.cz/index.php/domov-pro-seniory

Půjčovna kompenzačních pomůcek SONS Tábor – tel. 381 231 447, 775 085 124

(pomůcky pro zrakově postižené)

Středisko ranné péče I MY Soběslav – tel. 775 727 382, http://www.imy-sdruzeni.cz/

(podpora rodiny s postiženým dítětem do 7 let věku v domácnosti rodiny, půjčovna rehabilitačních pomůcek a speciálních hraček, atd.)

Fokus Tábor – tel. 381 252 988, http://www.fokustabor.cz/

(služby a programy pro osoby s duševním onemocněním včetně schizofrenie)

Denní a týdenní stacionář Klíček – tel. 381 281 619, http://www.stacionarklicek.cz/

(sociální služby uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením)

______________________________________________________________________________________________________

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi G-centrum Tábor – tel. 381 261 575

Noclehárna G-centrum Tábor – tel. 381 478 230

Auritus Tábor – tel. 381 255 999, http://www.auritus.cz – centrum pro lidi ohrožené drogou

Občanská poradna Tábor – tel. 732 485 038, http://www.dchcb.cz – sociální a právní poradenství (např. i dluhové) – bezplatné

 Bližší informace Vám podá také obecní úřad či Městský úřad Mladá Vožice – sociální pracovnice Bc. Eva Novotná, tel. 381 201 918.

 Kompletní přehled Vám poskytne rovněž Katalog poskytovatelů sociálních a doplňkových služeb ORP Tábor http://www.tabor-kpss.cz/

Mohlo by se vám líbit...