Kontrolní výbor

Složení kontrolního výboru:

  • Libor Mareš (předseda)
  • Bc. Simona Vandrovcová
  • Libor Herna
  • Jaromír Dvořák
  • František Smrčina

Funkce kontrolního výboru:

§ 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

(3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.