O Vožičanu

Městský zpravodaj Vožičan vydává Město Mladá Vožice pod evidenčním číslem MK ČR E 14832 jako měsíčník, pouze v červenci vychází dvojčíslo červenec – srpen. Součástí je i Vožičánek, list dětí a žáků mladovožické školy a školky.

Odpovědným redaktorem je Mgr. Jaroslav Větrovský, tel.: 381 201 910, 724 181 334, e-mail: starosta@mu-vozice.cz.

Tento přijímá i veškeré články k otištění a inzerci, uzávěrka je nejpozději k 25. předchozího měsíce (vždy se ale raději informujte předem).

Cena za plošnou komerční inzerci v černobílém provedení je 8,- Kč/cm2, kdy je nutné respektovat maximální rozměry tištěné plochy 1 stránky výtisku (170 x 260 mm). Fakturace proběhne až po vytištění inzerátu.

Zpravodaj je dodáván na všechny adresy v Mladé Vožici a jejích místních částech. Níže je ke stažení ve formátu pdf.