.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 16. 04. 2013 (1693 přečtení)U S N E S E N Í 

 

z  16. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 10. 4. 2013 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici

 

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:

 

Usnesením č. 17/2013

schvaluje:

 

zveřejnit záměr směnit nově vytvořený pozemek, vyznačený na GP č. 189-170/2012 ze dne 15. 6. 2012 vypracovaný Geodetickou kanceláří Tábor s. r. o., parc. č. v KN 392/16 o výměře 131 m2 ve vlastnictví města Mladá Vožice za nově vytvořený pozemek parc. č. v KN 446 o výměře 132 m2 (tvořený díly „a“ oddělený z 13/1, „b“ oddělený ze st. 11 a „c“ oddělený ze 13/2, - v majetku LIHO Blanice spol. s. r. o, všechny v k. ú. Blanice u Mladé Vožice)

 

Usnesením č. 18/2013

schvaluje:

návrh na zařazení pozemků parc. č. 458 a 459 v k. ú. Běleč u Mladé Vožice ve vlastnictví města Mladá Vožice do navrhované Přírodní památky Vlašimská Blanice a vyjmutí pozemku parc. č. PK 349/3 z navrhovaného území PP Vlašimská Blanice a jejího ochranného pásma. Zároveň pověřuje Mgr. Jaroslava Větrovského zahájením jednání s příslušnými orgány ochrany přírody prostřednictvím Krajského úřadu – Jihočeský kraj o návrhu změny hranice EVL Vlašimská Blanice záměnou výše uvedených pozemků.

 

Usnesením č. 19/2013

schvaluje:

výzvu k podání nabídek na úvěr k předfinancování akce Rozšíření sportovně – rekreační vybavenosti pro cestovní ruch“ (žádost o dotaci podaná v rámci 23. výzvy bod d) ROP Jihozápad) dle předloženého návrhu výzvy

 

Usnesením č. 20/2013

schvaluje:

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu mezi budoucím povinným městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ – 00252557 a budoucím oprávněným E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, IČ – 28085400 – „Mladá Vožice přípojka Hniďák“, jednorázová úplata 1.000 Kč bez DPH

 

 

 

 

 

V Mladé Vožici dne 10. dubna 2013

 

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                     Místostarosta Václav Slabý

 

 Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice