.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 16. 12. 2011 (2270 přečtení)U S N E S E N Í

 

ze  7. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici

 

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:

 

Usnesením č. 88/2011

schvaluje:

Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 6. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice

 

Usnesením č. 89/2011

schvaluje :

Protokol z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne 6. 12. 2011

 

Usnesením č. 90/2011

schvaluje :

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů   

 

Usnesením č. 91/2011

schvaluje :

cenu vodného a stočného pro rok 2012 následovně:

-          vodné – 24,18/1 m3

-          stočné – 18,75/1 m3

-          nájemné vodné – 368.683 Kč

-          nájemné stočné – 6.499 Kč 

(ceny jsou uvedeny bez DPH)

 

Usnesením č. 92/2011

a) schvaluje :

rozpočet města Mladá Vožice pro rok 2012 jako přebytkový následovně:

- příjmy – 37.040.000 Kč

- výdaje – 27.969453 (rozpočet provozních výdajů (z toho výdaje Sociálního fondu 130.037 Kč), rezerva k rozdělení – 8.262.843 Kč

- financování –  (- 807.704 Kč)

b) schvaluje :

závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Mladá Vožice následovně:

-          Základní škola Mladá Vožice – 2.450.000 (v tom odpisy 239.616 Kč)

-          Mateřská škola Mladá Vožice – 1.357.930 (v tom odpisy 174.725)

c) schvaluje zařazení akcí k realizaci:

I) Oprava místní komunikace Sedláčkova – 1.499.595 Kč

II) Úpravy severovýchodní strany Žižkova náměstí – 436.722 Kč

III) Výměny svítidel veřejného osvětlení – 200.000 Kč

IV) Úpravy prostor Památníku Mladovožicka – 350.000 Kč

(zbývá v rezervě k rozdělení – 5.776.526 Kč )

 

 

Usnesením č. 93/2011

schvaluje :

delegování pravomocí v provádění rozpočtových opatření dle § 102 (2) zák. 128/2000 Sb., do 31. 12. 2011 zcela na Radu města Mladá Vožice

 

 

Usnesením č. 94/2011

schvaluje :

darování části pozemku parc. č. v KN 899/2 (lesní pozemek) o výměře 40 m2 v k. ú. Janov u

Mladé Vožice a obci Mladá Vožice městem Mladá Vožice do majetku Jihočeskéh kraje (po

dokončení stavby  „Most ev. č. 124 – 006 A Staniměřice

 

Usnesením č. 95/2011

schvaluje :

záměr zveřejnit darovat pozemek parc. č. v KN 1069/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) díl

„d“ o výměře 3 m2 v k. ú. Stará Vožice a obci Mladá Vožice určený Geometrickým plánem č. 95

– 58/2011 ze dne 13. 7. 2011 vypracovaným Geodetickou kanceláří Tábor s. r. o.

 

Usnesením č. 96/2011

schvaluje :

prodej volné bytové jednotky č. 16 v Táborské ulici čp. 574 panu Františku Seďovi a Ludmile

Humburské za 385.000 Kč

 

 

 

 

V Mladé Vožici dne  12. prosince 2011

 

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                     Místostarosta Václav Slabý

 

 

 Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice