.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 10. 11. 2010 (1970 přečtení)U S N E S E N Í
 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 8. 11. 2010 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici
 
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:
 
Usnesením č. 1/2010/II
bere na vědomí :
Zprávu mandátové komise, která provedla ověření zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva města Mladá Vožice včetně přílohy č. 1 zápisu týkajícího se voleb do Zastupitelstva města Mladá Vožice a provedla ověření předložených osvědčení o zvolení jednotlivých členů zastupitelstva
 
Usnesením č. 2/2010/II
kostatuje:
že Zastupitelstvo města Mladá Vožice bylo ve smyslu Zprávy mandátové komise právoplatně zvoleno
 
Usnesením č. 3/2010/II
volí:
a)      starostu města, jež je pro svoji funkci dlouhodobě uvolněn – Mgr. Jaroslava Větrovského, nar. 31. 7. 1968, bytem Mladá Vožice, ulice Josefa Bricha čp. 392
b)      místostarostu města, jež je pro svoji funkci dlohodobě uvolněn – Václava Slabého, nar. 21. 9. 1956, bytem Mladá Vožice, ulice Táborská čp. 574
c)      člena Rady města Mladá Vožice – MUDr. Miroslava Smažíka, nar. 9. 5. 1961, bytem Mladá Vožice, ulice Obránců míru čp. 341
d)      člena Rady města Mladá Vožice – Pavla Flosmana, nar. 30. 6. 1944, bytem Mladá Vožice, ulice Josefa Bricha 442
e)      člena Rady města Mladá Vožice – Ing. Františka Dobeše, nar. 27. 5. 1969, bytem Mladá Vožice, Dolní Kouty 1
 
Usnesením č. 4/2010/II
volí :
Finanční výbor Zastupitelstva města Mladá Vožice:
 

 
Jméno a příjmení
Navrhující politické uskupení
Funkce
1.
Jaromír Dvořák
„Nezávislí 2010“
Předseda
2.
František Smrčina
„Nezávislí 2010“
Místopředseda
3.
Luboš Vávra
ODS
Člen
4.
Lubomír Mrázek
„Nezávislí 2010“
Člen
5.
Dvořák Jaroslav Ing.
ČSSD
Člen

 
 
 
 
 
Usnesením č. 5/2010/II
volí :
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Mladá Vožice:
 

 
Jméno a příjmení
Navrhující politické uskupení
Funkce
1.
Mgr. Vladimíra Mezerová
„Nezávislí 2010“
Předseda
2.
František Pistulka
„Nezávislí 2010“
Místopředseda
3.
Ing. Jana Kášková
„Nezávislí 2010“
Člen
4.
Ladislav Pavlík MVDr.
„Nezávislí 2010“
Člen
5.
Miroslav Eliáš
TOP 09
Člen

 
 
Usnesením č. 6/2010/II
volí :
Osadní výbor – Stará Vožice:
 

 
Jméno a příjmení
Funkce
1.
Jaroslav Mrázek
Předseda
2.
Dagmar Smetanová
Člen
3.
Jaroslav Kubec
Člen

 
 
 
Osadní výbor – Radvánov:
 

 
Jméno a příjmení
Funkce
1.
Miroslav Kotek
Předseda
2.
Duda Josef
Člen
3.
Vlasta Lojdová
Člen

 
 
 
Osadní výbor – Blanice, Bendovo Záhoří, Krchova Lomná:
 

 
Jméno a příjmení
Funkce
1.
Karel Zdeněk
Předseda
2.
Marie Boušková
Člen
3.
Martin Kočí
Člen

 
 
Osadní výbor – Noskov, Chocov:
 

 
Jméno a příjmení
Funkce
1.
Jaromír Dvořák
Předseda
2.
Jaroslav Švára
Člen
3.
Mgr. Věra Adamová
Člen

 
 
 
Osadní výbor – Janov, Dolní Kouty, Horní Kouty, Staniměřice:
 

 
Jméno a příjmení
Funkce
1.
František Smrčina
Předseda
2.
Pavel Mrázek
Člen
3.
Jiří Jenšík
Člen

 
 
Usnesení č. 7/2010/II
schvaluje :
na základě § 84 a § 85 zákona 128/2000 Sb. o obcích  ve znění pozdějších předpisů, že v Mladé Vožice jsou oddávající:
1)      Mgr. Jaroslav Větrovský – starosta města
2)      Václav Slabý – místostarosta města
3)      MUDr. Miroslav Smažík – člen Rady města Mladá Vožice   
 
 
Usnesení č. 8/2010/II
schvaluje :
starostu města Mladá Vožice Mgr. Jaroslava Větrovského jako zástupce města Mladá Vožice na jednáních Sdružení města a obcí okresu Tábor (SMOT)   
 
 
 
 
 
V Mladé Vožici dne 8. listopadu   2010
 
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                     Místostarosta Václav Slabý
 


Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice