.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 11. 03. 2010 (1751 přečtení)U S N E S E N Í
 
Z 23. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 8. 3. 2010 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:
Usnesením č. 1/2010
schvaluje:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 22. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
 
Usnesením č. 2/2010
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti kontrolní výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice v roce 2009     
 
Usnesením č. 3/2010  
schvaluje :
směnu pozemku města Mladá Vožice parc. č. v KN st. 1174/23 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 9 mě za pozemek parc. č. v KN st. 1291/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 248 m2, oba v k. ú. a obci Mladá Vožice
 
Usnesením č. 4/2010
neschvaluje :
záměr zveřejnit prodat část pozemku parc. č. v KN 195/4 v k. ú. Noskov  
 
Usnesením č. 5/2010
schvaluje :
záměr zveřejnit prodat části pozemků parc. č. v KN 234/2 a 234/24 v k. ú. Noskov o výměře cca 60 m2
 
Usnesením č. 6/2010
neschvaluje:
záměr zveřejnit prodat pozemky parc. č. v PK 402 (50 m2), 403/2 (1780 m2) a část pozemku parc. č. 1200/1 v k.ú. Mladá Vožice
   
Usnesením č. 7/2010
schvaluje:
koupi pozemku parc. č. v KN 1174/22 o výměře 26 m2 za kupní cenu 2050,- dle znaleckého posudku Josefa Klejny.
 
Usnesením č. 8/2010
schvaluje :
prodej pozemku parc. č. v KN 1285/2 s příslušenstvím – opěrnou zdí v k. ú. a obci Mladá Vožice manželům Ing. Miroslavu Dlouhému a Ing. Heleně Dlouhé za dle znaleckého posudku Josefa Klejny a pravidel prodeje za kupní cenu 75 196 Kč (veškeré náklady spojené s koupí a vkladem hradí nabyvatel, kromě daně z převodu nemovitosti)
 
Usnesením č. 9/2010
schvaluje :
záměr zveřejnit prodat pozemek v KN parc. č. st. 12/2 o výměře 86 m2 v k. ú. Blanice u Mladé Vožice
 
Usnesení č. 10/2010
schvaluje :
smlouvu o smlouvě budoucí odpovídající věcnému břemenu mezi budoucím povinným Městem Mladá Vožice a budoucími oprávněnými Janou Peškovou, Noskov 11, 391 43 Mladá Vožice a Josefem Snopkem, Na Návozech 306, 391 55 Chýnov spočívajícímu v právu umožňujícímu využití zatíženého pozemku pro účely zřízení a provozování kanalizačního potrubí pro odvod vyčištěné vody z domovní ČOV na části zatíženého pozemku parc. č. v KN 887 v  k. ú. Noskov, a to bezúplatně 
 
Usnesení č. 11/2010
schvaluje :
smlouvu o smlouvě budoucí odpovídající věcnému břemenu mezi budoucím povinným Městem Mladá Vožice a budoucí oprávněnou Evou Veseckou, Oty Bubeníčka 565, 391 43 Mladá Vožice  spočívajícímu v právu umožňujícímu využití zatíženého pozemku pro účely zřízení a provozování kanalizačního potrubí pro odvod vyčištěné vody z domovní ČOV na části zatíženého pozemku parc. č. v PK 1143 v k. ú. Janov u Mladé Vožice, a to bezúplatně 
 
Usnesením č.  12/2010
schvaluje:
zamítnutí záměru výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích parc. č. v PK 1063 a 1064 v k. ú. a obci Mladá Vožice
 
Usnesením č. 13/2010
ukládá:
starostovi města svolat veřejné projednání záměru výstavby bioplynové stanice na části pozemku parc. č.  v KN 309/1 v k. ú. Blanice u Mladé Vožice
 
 
Usnesením č. 14/2010
a) bere na vědomí :
materiál „Investiční akce 2010 – důvodová zpráva“
b) schvaluje:
zařazení akce „Rekonstrukce chodníkové sítě na hřbitově v Mladé Vožice“ mezi investiční akce města Mladá Vožice pro rok 2010, 550.877 Kč včetně DPH (po podpisu Rozhodnutí o přidělení dotace na akci „ČOV Mladá Vožice pro 2.750 EO“
 
Usnesením č. 15/2010
schvaluje :
rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého návrhu
 
Usnesením č. 16/2010
schvaluje :
rozpočet DSMO Mikroregionu Venkov :
- příjmy            -          255.000,- Kč
- výdaje           -          255.000,-  Kč
 
 
V Mladé Vožici dne 8. března  2010
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                                                                                                           Místostarosta Václav Slabý
 
 


Počet komentářů: 2 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice