.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 20. 02. 2008 (2238 přečtení)U S N E S E N Í

 

z 11. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 18. 2. 2008 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici

 

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:

 

 

Usnesením č. 1/2008

schvaluje:

zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od minulého zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice

 

Usnesením č. 2/2008

bere na vědomí :

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice za rok 2007

 

Usnesením č. 3/2008

schvaluje:

zveřejnit záměr prodat pozemky parc. č. v KN:

95/1 (zahrada) o výměře 3.029 m2

99 (zahrada) o výměře 684 m2

101/2 (zahrada) o výměře 274 m2

101/3 (zahrada) o výměře 602 m2

vše v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice

 

Usnesením č. 4/2008

schvaluje:

Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi IDSC, spol. s. r. o., Voračického předměstí 636, 391 43 Mladá Vožice (povinný) a městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice (oprávněný) – vedení, opravy a úpravy vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. v KN 385/13 o výměře 808 m2 v k. ú. Mladá Vožice  

 

Usnesením č. 5/2008

schvaluje:

žádost paní Evy Vesecké, Oty Bubeníčka 565, 391 43 Mladá Vožice – možnost zřízení věcného břemene vstupu a vjezdu přes pozemek parc. č. 698 v k. ú. Janov u Mladé Vožice 

 

 

Usnesením č. 6/2008

schvaluje:

koupi pozemku parc. č. v PK 1083 v k. ú. a obci Mladá Vožice za kupní cenu 100,- Kč/1m2, od Ing. Jiřiny Bursové, Staroměstská 2261/6, 370 04 České Budějovice 3 (podíl id. ½ ), a od Ing. Zdeňka Rosola, Březinova cesta 533, 412 01 Litoměřice – Pokratice (podíl ideál. ½) (GP je vypracováván)

Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující

Usnesením č. 7/2008 

schvaluje:

koupi pozemku parc. č. v KN 1082/9 v k. ú. a obci Mladá Vožice za 100 Kč/1m2 o výměře 3.950 m2, tj. celkem 395.000,- Kč od Vlasty Novotné, Pod Hradem 13, 391 43 Mladá Vožice (GP je vypracováván)

Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující

 

Usnesením č. 8/2008

neschvaluje:

záměr zveřejnit prodat pozemek parc. č. 716/2 a část pozemku v KN 742/1 v k. ú. Noskov, obci Chocov

 

Usnesením č. 9/2008

bere na vědomí:

materiál – „Stav přípravy rozpracovaných investičních akcí“

 

Usnesením č. 10/2008

schvaluje:

rozpočtovou změnu č. 1

 

Usnesením č. 11/2008

bere na vědomí:

Informace Ing. Miroslava Dlouhého o veřejně prospěšných stavbách Územního plánu velkého územního celku Táborsko závazných pro Mladou Vožici a o možném postupu jejich přenosu do Územního plánu města Mladá Vožice

 

Usnesením č. 12/2008

a) bere na vědomí:

informace starosty o jednáních ohledně problémového výkresu územně plánovací dokumentace města Mladá Vožice

b) ukládá :

starostovi města jednat s dotčeným orgány o eliminaci problémů, jež způsobuje schválený ÚPD Táborsko městu Mladá Vožice – především schválený průtah městem a retenční nádrž, a informovat Zastupitelstvo města Mladá Vožice o vyjednaných výsledcích

 

V Mladé Vožici dne 18. února 2008

 

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                               Místostarosta Václav Slabý

 

 

 

 

 Počet komentářů: 3 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice