.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva
Vydáno dne 12. 02. 2007 (2329 přečtení)U S N E S E N Í

 

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 5. 2. 2007 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici

 

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:

 

 

Usnesením č. 1/2007

schvaluje:

zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 5. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, zprávu Finančního výboru

 

Usnesením č. 2/2007

a) schvaluje rozpočet města Mladá Vožice včetně rozpočtu sociálního fondu pro rok 2007 jako schodkový

příjmy – 32.992.000 Kč

financování – 4.142.200 Kč

výdaje – 37.134.200

b) schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 takto:

dotace na sociální dávky z MPSV :

příjmy – 1.455.100 Kč

výdaje – 1.455.100 Kč

c) neschvaluje žádost Římskokatolické farnosti Mladá Vožice, Morávkovo náměstí 21, 391 43 Mladá Vožice o finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč na opravu omítek v kostele v Mladé Vožice

d) ukládá starostovi města žádost Římskokatolické farnosti Mladá Vožice, Morávkovo náměstí 21, 391 43 Mladá Vožice opět předložit Zastupitelstvu města Mladá Vožice po výsledcích dotačních řízení. Finanční příspěvek bude projednáván jako příspěvek na spoluúčast k případné dotaci

 

Usnesením č. 3/2007

schvaluje:

rozpočet DSMO Mikroregionu Venkov následovně:

příjmy – 272.000 Kč

výdaje – 272.000 Kč

 

Usnesením č. 4/2007

schvaluje:

prodej pozemku parc. č. v KN 195/3 (zastavěná plocha) o výměře 2 m2 a 1174/19 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice dle GP č. 884-115/2006 ze dne 23. 10. 2006 manželům Stanislavu a Janě Balínkovým, bytem Mladá Vožice, Purkrecht 296 za cenu 1.284 Kč

 

 

 

 

Usnesením č. 5/2007

neschvaluje:

záměr zveřejnit prodat pozemek ppč. V KN 1069/31 o výměře 1042 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice

 

Usnesením č. 6/2007

schvaluje:

záměr zveřejnit prodat pozemek ppč. v KN st. 50/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 16m2 v k. ú. Blanice u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice

 

Usnesením č. 7/2007

neschvaluje:

a)      nabídku odkupu pozemků ve spoluvlastnictví města Mladá Vožice dle nabídky pana Ing. Zdeňka Rosola, Litoměřice 935/11 a Josefa Rosola, Košice u Tábora 40 do výhradního vlastnictví města

b)      ukládá starostovi města dále jednat s výše uvedenými spolumajiteli o podmínkách odkupu pozemků

 

Usnesením č. 8/2007

schvaluje:

a)      podání žádosti o zápis majetku podle  § 1 zák. č. 172/1991 Sb. z MěNV Mladá Vožice na město Mladá Vožice uvedeného na LV č. 221 pro k. ú. Blanice u Mladé Vožice, LV č. 97 k. ú. Řemíčov a LV č. 104 Radostovice u Smilový Hor

b)      přijetí do majetku města Mladá Vožice

 

Usnesením č. 9/2007

bere na vědomí:

výslednou kalkulaci vodného a stočného za rok 2006

 

Usnesením č. 10/2007

 a) bere na vědomí sdělení firmy Kašparů – Koller, Stavitelství s. r. o., Vrbenská 6, 370 31 České Budějovice, IČ – 251 84 431 obsahující následující informace:

1)      technologie injektáže prováděné na vodojemu v Horních Koutech

2)      reference firmy

3)      návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

b) bere na vědomí informace z jednání starosty a místostarosty na Kloknerově ústavu ČVUT s vedoucím experimentálního oddělení Ing. Jiřím Kolískem Ph.D.

c) schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – „Mladá Vožice – Vodojem 2 x 200 m3“ mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ – 00252557 a Kašparů – Koller, Stavitelství s. r. o., Vrbenská 6, 370 31 České Budějovice, IČ – 251 84 431 – záruční doba betonové konstrukce ošetřené injektáží činí 240 měsíců

 

 

V Mladé Vožici dne 5. února 2007

 

 

 

 

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                               Místostarosta Václav Slabý

 

 Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice