.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 27. 12. 2006 (2168 přečtení)U S N E S E N Í

 

ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 13. 12. 2006 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici

 

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:

 

 

Usnesením č. 26/2006/II

schvaluje:

     zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 2. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice

 

Usnesením č. 27/2006/II

stanovuje:

     cenu vodného a stočného pro rok 2007 (platné od 1. 1. 2007) následovně:

-         vodné – 18,75 Kč

-         stočné – 13,86 Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH

 

 

Usnesením č. 28/2006/II

schvaluje:

            Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška 3/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Usnesením č. 29/2006/II

schvaluje:

            rozpočtovou změnu č. 7

 

Usnesením č. 30/2006/II

schvaluje:

od 1. 1. 2007 rozpočtové provizorium. Hrazeny budou běžné výdaje, Ples města, zálohy na příspěvky příspěvkovým organizacím, vyúčtování dotací a záloh, platby ze schválených smluv

 

Usnesením č. 31/2006/II

schvaluje:

            přesun veškerých kompetencí na změny rozpočtu dané zákonem zastupitelstvu do konce roku 2006 na radu města. Při těchto změnách nesmí být zvýšen schodek rozpočtu

 

 

Usnesením č. 32/2006/II

schvaluje:

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy. Text bodu číslo V. se ruší, a nově bod č. V. „Vymezení majetku“ zní: „Příspěvkové organizaci se předává do správy k vlastnímu hospodářskému využití majetek zřizovatele, uvedený v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny

 

Usnesením č. 33/2006/II

ruší:

k 31. 12. 2006 Interní směrnici pro cestovní náhrady, schválenou Zastupitelstvem města Mladá Vožice dne 30. 6. 2000 usnesením č. 66/2000

 

Usnesením č. 34/2006/II

schvaluje:

pořízení nového Územního plánu města ve smyslu  § 13 zákona č. 50/1976 Sb., a žádá o jeho pořízení Městský úřad Tábor, odbor rozvoje ve smyslu § 14 zákona č 50/1976 Sb.

 

Usnesením č. 35/2006/II

schvaluje:

poskytování pečovatelské služby pro občany města Mladá Vožice a městských částí

 

 

V Mladé Vožici dne 13. prosince 2006

 

 

 

 

 

 

 

Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský                               Místostarosta Václav Slabý

 

 Počet komentářů: 6 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice