.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 21. 07. 2006 (2768 přečtení)Město Mladá Vožice
Zastupitelstvo města Mladá Vožice

U S N E S E N Í

z 27. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 17. července 2006 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb:
.
Usnesením č. 36/2006
schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od minulého zasedání
.
Usnesením č. 37/2006
schvaluje
  • Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 1000/22 o výměře 820 m2 v k. ú. Mladá Vožice dle geometrického plánu č. 867 – 472/2005  Vladimíru Pechovi, Táborská 60, 259 01 Votice za kupní cenu 311.600,- Kč
Usnesením č. 38/2006
schvaluje
bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR pod místními komunikace, které jsou ve vlastnictví města Mladá Vožice:
  • k. ú. Mladá Vožice : ppč. v PK 74/1 a 74/14
  • k. ú. Stará Vožice : ppč. v KN : 1060, 1064 a 1061/1
  • k. ú. Blanice u Mladé Vožice : ppč. v KN 61/5 a 403/1
Usnesením č. 39/2006
schvaluje
směnu pozemku ppč. v KN 1119/117 o výměře 586 m2 dle GP č. 876- 148/2006 ze dne 1. 6. 2006 ve vlastnictví města Mladá Vožice za pozemky pč. V KN 1000/25 o výměře 89 m2 a 1000/27 o výměře 497 m2 dle GP č. 876 – 472/2005 ze dne 23. 1. 2006 ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, všechny v k. ú. a obci Mladá Vožice
.
Usnesením č. 40/2006
schvaluje
prodej pozemku ppč. v KN 63/3 o výměře 81 m2 v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice za kupní cenu 7.200,- Kč Viktoru Hlinákovi, Havanská 2809, 390 02 Tábor
.
Usnesením č. 41/2006
schvaluje
prodej pozemku ppč. v KN 221/42 o výměře 207 m2 v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice za kupní cenu 17.970,- Kč Jaroslavu Farovi, Radvanov 42, 391 43 Mladá Vožice
.
Usnesením č. 42/2006
neschvaluje
záměr prodat části pozemků parc. Č. v PK 1122 1123 v k. ú. a obci Mladá Vožice
.
Usnesením č. 43/2006
schvaluje
koupi pozemku parc. č. 1289 o výměře 220 m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice od firmy FLOSMAN a. s. za 1,- Kč. Všechny náklady spojené s koupí pozemku hradí prodávající, tj. firma FLOSMAN
.
Usnesením č. 44/2006
schvaluje
a)      rozpočtovou změnu č. 4
b)      zrealizování opravy sedmi uzlů na vodovodu v Mladé Vožici  - Souhradí, Růžek, Záložna, ulice Milady Jungmanové, okruhování vodovodu do Lipové, Obránců míru a k paneláku a bytovkám – za 616.995 Kč včetně DPH
.
Usnesením č. 45/2006
bere na vědomí
informace místostarosty – nutnost stanovení lokality pro volný pohyb psů
.
Usnesením č. 46/2006
schvaluje
žádost Pavly Fialové, Oty Bubeníčka 423, 391 43 Mladá Vožice – souhlas s převodem členských práv a povinností k bytu v čp. 637/6 v Doudlebské ulici , Mladá Vožice. Zároveň schvaluje platební kalendář dle předloženého návrhu
.
Usnesením č. 47/2006
schvaluje
přijetí daru od pana Jaroslav Urbana – práce na publikaci „Vyprávění o mladovožických pánech.“ Zároveň vyjadřuje poděkování za vykonanou  práci
.
Usnesením č. 48/2006
stanoví
 ve smyslu § 67 zákona č. 128/2000 Sb., počet členů Zastupitelstva města Mladá Vožice pro volební období 2006 – 2010 na 15 členů
.
Ing. Miroslav Dlouhý              Mgr. Jaroslav Větrovský
      starosta                                    místostarosta


Počet komentářů: 6 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice