.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Využití informačních technologií v hodinách českého jazyka
Vydáno dne 14. 07. 2006 (3406 přečtení)

Informace o projektu Základní školy Mladá Vožice.

PROJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY MLADÁ VOŽICE: VYUŽITÍ ICT V HODINÁCH ČESKÉHO JAZYKA

Anotace
   Projekt je zaměřen na využití ICT ve výuce českého jazyka v 6. a 7.třídě a to zejména formou nasazení mobilního technického zařízení, které podporuje interaktivní způsob komunikace žáka i pedagoga během výuky. Projekt je dále zaměřen na uplatnění výukových programů a materiálů ve vzdělávání žáků na II.stupni základní školy prostřednictvím interaktivní tabule. Klade si za cíl interaktivní využívání výukových programů ve speciální učebně ve výuce českého jazyka včetně vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Povede pedagogy k vytváření vlastních metodických materiálů pro výuku prostřednictvím počítače, interaktivní tabule a dataprojektoru.

Cíle projektu a jejich zdůvodnění
   Projekt si klade tyto cíle:
- cíl č.1: vytvoření metodických materiálů pro práci v hodinách českého jazyka v 6. a 7.třídě
- cíl č.2: zlepšit úroveň znalostí pedagogů školy s využitím interaktivních technologií
- cíl č.3: dát žákům praktické zkušenosti s interaktivními výukovými prostředky
- cíl č.4: zvýšit motivaci žáků a zlepšit názornost výuky
- cíl č.5: vytvořit předpoklady pro využití mobilní ICT v dalších učebnách
   Všechny cíle mají společné zdůvodnění: zlepšit kvalitu výuky českého jazyka v 6. a 7.třídách a vytvořit předpoklady pro využití ICT v dalších předmětech a třídách.

Definice ukazatelů cílového stavu
1. Ukazatel (cíl číslo 1): Vytvoření metodických materiálů .
Výchozí stav: - zkušenosti v rámci běžné výuky – žádné zkušenosti s vytvářením metodických materiálů pro širší využití.
Cílový stav: - vytvořit metodické materiály pro práci v hodinách českého jazyka v 6. a 7.třídě.
2. Ukazatel (cíl číslo 2): Úroveň znalostí pedagogů školy s využitím interaktivních technologií.
Výchozí stav: - dílčí teoretické znalosti - bez praktických zkušeností.
Cílový stav: - získat praktické zkušenosti s výukou v hodinách čj.
3. Ukazatel (cíl číslo 3): Praktické zkušenosti žáků s interaktivními výukovými prostředky.
Výchozí stav: - žádné zkušenosti z hlediska praktického užití.
Cílový stav: - zvládnutí základních návyků při práci s interaktivními prostředky.
4. Ukazatel (cíl číslo 4): Zvýšení motivace žáků a zlepšení názornosti výuky.
Výchozí stav: - zkušenosti v rámci běžné výuky - žádné zkušenosti s využitím interaktivních technologií.
Cílový stav: - získání zkušenosti s využitím interaktivních technologií v hodinách českého jazyka.
5. Ukazatel (cíle číslo 5): Vytváření předpokladů pro využití mobilní ICT v dalších učebnách.
Výchozí stav: - žádné zkušenosti.
Cílový stav: - získání zkušeností jako podklad pro další rozšiřování multimediální technologie ve škole.

Popis navrhovaného řešení
   Naše škola je typickou spádovou školou, do které více jak polovina žáků dojíždí z přilehlých obcí a vesnic. Zvláště pro dojíždějící žáky je možnost poznat nové interaktivní výukové prostředky velmi důležitá vzhledem k jejich omezeným příležitostem se s touto technikou seznámit.. Prakticky všichni učitelé naší školy mají zkušenosti s běžným použitím počítačů a s jejich využitím ve výuce, žádné praktické zkušenosti však nemají s využitím interaktivních technologií.
   Většina počítačově podporované výuky u nás probíhá ve 2 počítačových učebnách, z nichž jedna je na dnešní poměry zastaralá a značně poruchová. O možnost počítačově podporované výuky se v poslední době ve větší míře zajímají učitelé I. a i II.stupně. Přispěla k tomu i různá školení v rámci SIPVZ. V tomto projektu se však chceme zaměřit jen na využití ICT ve výuce českého jazyka v 6. a 7.třídě vzhledem k našim žádným zkušenostem s realizací těchto projektů. Chtěli bychom dostat informační a komunikační technologie se všemi jejich výhodami co nejblíže do výuky českého jazyka a v budoucnu do běžné výuky na celé škole.
   Možností využití interaktivních technologií v hodinách českého jazyka v 6. a 7.třídě je mnoho, ať již v přípravě na výuku, podporu výkladu nebo procvičování probrané látky. V rámci přípravy výuky mohou učitelé využít informační zdroje dostupné na internetu i ve výukových programech, mohou si připravovat a případně tisknout i výukové materiály pro děti. K tomu mohou dosud využít počítače ve sborovnách a počítačových učebnách. K počítačové podpoře výkladu by nám měla postačovat technické vybavení, které máme nebo v rámci projektu plánujeme zajistit. Pro procvičování znalostí budou nové technologie velmi přínosné. Pro samostatné vyhledávání informací dětmi využijeme však více jiných pracovišť, zejména našich počítačových učeben.
   Pro efektivní využití hardwaru nakoupeného v rámci našeho projektu plánujeme vytvoření výukových materiálů pro práci v hodinách českého jazyka v 6. a 7.třídách. Proto byl řešitelský tým sestaven z vyučujících českého jazyka v 6. a 7.třídách, jehož úkolem bude tyto výukové materiály vytvořit. Souběžně s vytvářením těchto materiálů připravujeme i školní vzdělávací program, materiály vznikající v rámci tohoto projektu budou tvořeny tak, aby do našeho školního vzdělávacího programu zapadaly. 
Konkrétním výstupem tohoto projektu budou vytvořené výukové materiály pro práci v hodinách českého jazyka v 6. a 7.třídě zaměřené na to, jak v českém jazyce využít interaktivní technologie v přípravě na výuku, při výkladu i při procvičování.
Z hlediska technického zabezpečení projektu plánujeme tato technická zařízení,která by byla hrazena z rozvojového programu „Projekty škol“: interaktivní tabule SMART Board 380 o velikosti 160x120cm ( i se stojanem), ozvučení pro tabuli SMART Board, tablet SMART AirLiner, Z našich vlastních zdrojů (tj. mimo rozvojový program „Projekty škol“) bychom použili počítač a laserovou tiskárnu, vybavili učebnu novou podlahovou krytinou a novým žákovským nábytkem.

Personální zajištění projektu
- gestor a vedoucí projektu: Mgr. Stanislav Balík, ředitel školy , ICT metodik, aprobace Č-D (projekt organizačně zajišťuje)
- vedoucí řešitelského týmu: Mgr. Miloš Bělíček, zástupce ředitele školy, ICT správce a ICT metodik ( zajišťuje zapojení a funkčnost hardwaru a softwaru)
- členové řešitelského týmu:
- Mgr. Jiřina Bělíčková, Mgr. Jitka Řásná, Mgr. Jiří Tischler , vyučující českého jazyka ( zejména zajišťují vytvoření výukových materiálů)
- František Mareš, školník (zajišťuje realizaci technického vybavení)
- Ludmila Žahourová,účetní (zajišťuje vyúčtování projektu)

Ověřovací organizace projektu
   Jako ověřovací organizaci jsme zvolili Základní školu Chýnov a to zejména z těchto důvodů:
- škola svou velikostí, skladbou žáků i pedagogického sboru odpovídá naší škole
- dobré zkušenosti se spoluprací s touto školouPočet komentářů: 1 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice