.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Základní škola v červnu 2006
Vydáno dne 14. 07. 2006 (3123 přečtení)

Souhrnné informace o nejdůležitějších událostech ve škole.

   Ve čtvrtek 22.června se konala pedagogická rada za II.pololetí. K tomuto dni měla škola 443 žáků v 19 třídách, 236 v 10 třídách na I.stupni a 207 v 9 třídách na II.stupni. 283 žáků školy prospělo s vyznamenáním (63,9%), z toho na I.stupni 195 žáků (82,6%) a na II.st. 88 (42,5%), 149 žáků prospělo (33,6%), 11 žáků neprospělo (2,5%). Nejméně se dařilo v matematice – 8 neprospívajících žáků. Opravné zkoušky bude konat 6 žáků a to 29.srpna z českého jazyka a matematiky a 30.srpna z chemie. Bylo uděleno 84 pochval třídního učitele, 40 pochval ředitele školy, 8 důtek třídního učitele, 6 důtek ředitele školy, 5 dvojek a 4 trojky z chování. Žáci zameškali 23.924 omluvených hodin (54 na 1 žáka) a 260 neomluvených hodin.
   Ve středu 21.června jsme v tělocvičně školy vyhlásili výsledky celoročního projektu „Sportuje celá škola“. Letos se do projektu zapojilo celkem 271 žáků z 2.-9.tříd. Nejlepším sportovcem školy se stal David Schod ze 7.a. Na dalších místech se umístili: 2.Jaroslav Holub – 7.a, 3.Tomáš Renfus – 8.b, 4.René Schod – 5.b, 5.Daniel Krch – 8.b, 6.Lukáš Kříženecký – 9.b, 7.Lenka Vaňková – 9.b, 8.Jakub Sůva – 9.a, 9.Jan Spěvák – 2.b, 10.Michal Hruška – 8.a.V soutěži tříd zvítězila 9.b (2.místo – 5.b, 3.místo – 7.a). Prvé 2 třídy a 15 nejlepších sportovců školy dostalo za odměnu zájezd do aquaparku v Jíhlavě, který financoval SK Šelmberk.
   Ve středu 21.června jsme také vyhlásili 15 nejlepších žáků školy. Třídní učitelé navrhli 39 žáků z 2.-9.tříd. Komise z řad učitelů a vedení školy pak vybrala tyto žáky: Josef Knotek - 4.a, Michaela Baborová – 4.b, Markéta Brabcová – 5.a, René Schod – 5.b, Tomáš Balík – 6.a, Radek Koblic – 6.b, František Spěvák – 7.a, Jakub Mareš – 7.b, Petra Palánová – 7.c, Andrea Černá – 8.a, Petr Šopejstal – 8.a, Daniel Krch – 8.b, Kamila Šrámková – 9.a, Michaela Bělíčková – 9.b, Jana Kaltounková – 9.b. Tito nejlepší žáci naší školy byli pak v pondělí 26.června přijati starostou Mladé Vožici Ing. Miroslavem Dlouhým.
   Ve středu 21.června jsme vyhlásili i výsledky ankety o nejlepšího učitele školního roku 2005/06. Do ankety se zapojilo 267 žáků 4.-9.tříd (89,3 %). Žáci mohli na anketní lístky napsat jména až 5 učitelů – hlasovali spravedlivě, nezapomněli ani na jednoho učitele školy. Podle mínění žáků jsou v tomto školním roce nejlepšími učiteli, lépe učitelkami školy Mgr. Marta Buřičová, Mgr. Miluše Radimecká a Mgr. Jiřina Bělíčková.
   Úspěšně pokračovala i naše spolupráce ze Základní uměleckou školou v Táboře a naše společná snaha zajistit našim žákům možnost výuky na hudební nástroje na naší škole. Nejprve jsme provedli průzkum zájmu žáků. Celkem 43 žáků z 1.-5.tříd projevilo zájem o výuku hry na hudební nástroje (nejvíce: klávesové nástroje,kytara,klavír – po 10, zobcová flétna-9, na více nástrojů se hlásí 9 zájemců). Ve čtvrtek 15.června se pak konala schůzka rodičů s ředitelem ZUŠ Tábor MgA. Dafčíkem, kde se rodiče dozvěděli všechny potřebné informace. K 30.červnu bylo zákonnými zástupci žáků podáno 36 závazných přihlášek (nejvíce: klávesové nástroje-11, kytara-9, zobcová flétna-8 žáků).
   Vrcholem sportovního snažení žáků školy byla účast na atletických olympiádách okresu Tábor. Naši sportovci stáli celkem 8x na stupních vítězů. Nejlépe si vedli Jan Spěvák z 2.b ( 2x 1.místo - v běhu na 50m a v hodu kriketovým míčkem) a René Schod z 5.b (také 2x první a to v běhu na 50m a ve skoku dalekém). Lenka Vaňková z 9.b zvítězila v běhu na 800m. Josef Knotek ze 4.a skončil na 2.místě v běhu na 600m, stejně jako David Schod ze 7.a v hodu kriketovým míčkem. Jaroslav Holub ze 7.a vybojoval bronzovou medaili v běhu na 1000m.
   V rámci státní informační politiky ve vzdělávání jsme letos podali projekt na využití informační technologie ve vyučování českého jazyka v 6. a 7.třídách a to formou nasazení mobilního technického zařízení, které podporuje interaktivní způsob komunikace žáka i pedagoga během výuky. Z hlediska technického zabezpečení projektu jsme počítali s využitím technických zařízení,která by byla hrazena z rozvojového programu „Projekty škol“: interaktivní tabuli SMART Board 380,ozvučení pro tabuli SMART Board a tablet SMART AirLiner. Náš projekt regionální hodnotící komise při Krajském úřadu Jihočeského kraje doporučila ke schválení náměstku ministryně školství, který projekt odsouhlasil. Naše škola tak získává finanční prostředky, které nám  významným způsobem pomohou zmodernizovat výuku. Podrobnosti o projektu můžete získat na webové stránce www.mu-vozice.cz v sekci městské organizace-základní škola.
   Z dalších událostí již jen stručně:
- v turnaji v kopané 6.-7.tříd, který se uskutečnil 5.června v Malšicích, jsme obsadili 11.místo ze 16 škol
- ve školních atletických olympiádách (30.května a 2.června) soutěžilo na I.stupni 246 závodníků ve 24 disciplinách a 147 závodníků v 16 disciplinách na II.stupni
- dětský sportovní den jsme letos museli zrušit kvůli krajně nepříznivému počasí
- v dopravní soutěži pro žáky 2.-4.tříd Nebojte se silnice (Tábor 6.června) jsme skončili na 11.místě
- ve středu 7.června proběhla školní akademie v tělocvičně školy
- školního projektu Cestujeme po Evropě se zúčastnilo 58 žáků 7.tříd. Žáci vypracovali celkem 48 projektů. Nejlépe si vedly Šárka Jindrová a Nikola Vobořilová ze 7.a.
- ve středu 14.června vyvrcholilo celoroční snažení žáků 2. a 3.tříd v preventivním projektu Pes Ajax. Školu navštívili příslušníci policie i s policejním psem. Žáci na vlastní oči viděli, co vše policejní pes dokáže.
- v polovině června vrcholily i školní výlety. Naši žáci se podívali do Českého Krumlova, Třebíče, Jihlavy, Bechyně, nejdále byla 6.a (jihozápadní Čechy). Žáci si oblíbili i pobyt v rekreačním středisku na Blatnicích.
- ve čtvrtek 22.června jsme uspořádali atletické závody, kterých se zúčastnili předškoláci z mateřské školy a žáci našich 1.tříd
- v pondělí 26.června měla svůj první koncert Barbora Marková, žákyně 9.a třídy. Pro své spolužáky i učitele zazpívala mnoho písniček v různých jazycích.
- v pondělí 26.června proběhl ve školní družině Den otevřených dveří
- v úterý 27.června jsme pro žáky 6.-9.tříd uspořádali diskotéku v tělocvičně školy
- ve středu 28. a ve čtvrtek 29.června jsme využili nabídky Občanského sdružení hrad Šelmberk a žáci 1.-8.tříd absolovovali program „O životě na hradě“, jehož součástí byla i prohlídka věže.
- v posledním červnovém týdnu navštívili naši žáci i místní kino, viděli filmy Valiant a Můj auťák Brouk
- v pátek 30.června skončil školní rok 2005/06 i pro letošní žáky 9.tříd. Závěrečné vysvědčení jim bylo slavnostně předáno v obřadní síni za přítomnosti starosty města Ing. Miroslava Dlouhého. Se školou a svými učiteli se pak vycházející žáci rozloučili v tělocvičně školy.Počet komentářů: 7 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice