.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Základní škola v březnu 2006
Vydáno dne 04. 04. 2006 (2406 přečtení)

Souhrnné informace o nejdůležitějších událostech ve škole.

   Mezi nejvýznamnější březnové události patří úspěch Kamily Šrámkové z 9.a v okresním kole olympiády z chemie, kde se umístila na výborném 3.místě. Dobře si vedla i Jana Kaltounková z 9.b (9.místo). Naše škola v okresních kolech chemické olympiády dosahuje již několik let velmi dobrých výsledků (2001-Jana Vránová-1.místo; 2003-Jiří Tischler-2.místo; 2004-Jan Pistulka-5.místo; 2005-Pavla Kurešová-6.místo). Na těchto nesporných úspěších má lví podíl učitelka chemie Ing. Marie Říhová, která své žáky na olympiády velmi dobře připravuje.
   Ve čtvrtek 2.března skončil plavecký výcvik žáků 2.-3.tříd. V táborském plaveckém bazéně v době od 12.prosince 2005 absolvovalo 10 lekcí 85 žáků 2. a 3.tříd, během nichž se naučili základnímu plaveckému umění. Zkráceného výcviku se dobrovolně zúčastnilo i 37 žáků 1.tříd. Na závěr kurzu žáci obdrželi tzv. „mokrá vysvědčení“. Museli však umět splývat v obou polohách (1.třídy), uplavat kraulem nebo znakem 10m (2.třídy) nebo uplavat 25m jedním způsobem, 10m pak jiným plaveckým způsobem (3.třídy). Tyto podmínky splnilo 112 dětí, tj. asi 92% účastníků kurzu. Náklady plaveckého výcviku dosáhly celkové výše 99.324,-Kč. Celou tuto částku žákům uhradila škola ze svých prostředků. Navíc je nutno ještě přičíst 32.000,-Kč na dopravu do Tábora, kterou žákům zaplatila Obecně prospěšná společnost při škole. Žáci 1.tříd však náklady mimo dopravu hradili ze svého.
   Ve čtvrtek 16.března se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili přednášky „Láska ano, děti ještě ne“. Obsahem přednášky byla témata týkající se sexuální osvěty, antikoncepce, prevence pohlavních chorob a modelů chování mládeže. Žáci se např. dozvěděli o rizicích spojených s pohlavním životem, o problematice možného nežádoucího otěhotnění nebo o nebezpečí pohlavních chorob. Mohli podávat i anonymní dotazy. Přednáška byla doplněna instruktážními snímky zpracovanými v multimediální dataprojekci a několika videovstupy. Po přednášce měli žáci k dispozici osvětový materiál.
   Žáci 8.tříd navštívili kontaktní protidrogové centrum Auritus Tábor. V prvé části se dozvěděli o programech pro drogově závislé a o základních službách, které centrum drogově závislým poskytuje. Prohlédli si i pracovní dílny, v nichž se drogově závislí léčí prací, nebo ji vykonávají jako jednu z forem trestu. Ve výtvarné dílně si naopak práci vybírají podle svého zájmu. Naši žáci viděli i to, co mají klienti centra k dispozici – knihovnu, počítač, televizi, služby psychologa. Mohli si prohlédnout galerii, ve které se prodávají výrobky různých neziskových organizací. V druhé části už bez účasti učitele besedovali s odborným pracovníkem centra o protidrogové tematice.
   V okresním kole olympiády z českého jazyka (Tábor 1.3.) obsadila Andrea Černá z 8.a 11.-21.místo ze 43 soutěžících. Školního kola matematické olympiády 6.-7. tříd se zúčastnilo 25 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali: 6.třídy – 1. Ondřej Sůva-6.a, 2. Martin Mrázek-6.a, 3. Tomáš Mrázek-6.a, 7.třídy: 1.Pavla Smetanová-7.c, 2.-4. Denisa Marešová,7.b, Petra Palánová,7.c, Karel Peclinovský-7.a.
   V recitační soutěži 4.-5.tříd se z 15 účastníků nejlépe umístily tyto žákyně: 1.Eva Macková-5.a, 2. Adéla Smažíková-5.a; 3. Jana Němečková-4.b.
   Školního kola biologické olympiády (31.3.) se zúčastnilo 11 žáků 8.-9.tř.. Nejlépe si vedli tito žáci: 1. Petr Šopejstal,8.a; 2. Lucie Aronová,9.b; 3. Daniel Tesař,8.b.
   V březnu byla vyhodnocena literární soutěž „Hrajeme si na básníky“, které se zúčastnilo 70 žáků 8.-9.tříd. Každý soutěžící obdržel neúplnou verzi básně Vítězslava Nezvala "Stesk", v níž byly vynechány některé verše, případně části veršů. Úkolem žáků bylo dle vlastní fantazie dotvořit báseň tak, aby zůstal zachován druh rýmu a aby byl zároveň dodržen rytmus veršů. Z každé třídy byly vybrány 3 nejlepší práce, ty pak postoupily do závěrečného kola vyhodnocení soutěže. Vítězné práce -1. Hana Trefilová,8.b; 2. Petra Pícková,9.a; 3. Michaela Bělíčková,9.b; 4. Zuzana Kuchařová,8.a
   I tento měsíc jsme pro naše žáky připravili kulturní pořady. V táborském divadle viděli žáci 1.tříd pohádku „Otesánek“, 3.tříd pohádku „Kouzelná lampa Aladinova“ a 5.tříd hru „Děti kapitána Granta“. Ve vožickém kině shlédli žáci filmy „Kouzelný kolotoč“ (1.-5.třídy) a „Příběh modré planety“ (6.-9.třídy).
   Ve středu 29.3. připravila škola pro své žáky výchovný koncert Pavla Hraběte. Toto hudební vystoupení bylo založeno na kontaktu s dětmi. Žáci poznali různé elektronické hudební nástroje, asi nejzajímavější byl dechový elektronický nástroj fungující na bázi počítače.
   Pokračoval projekt Sportuje celá škola, do kterého se k 16.březnu zapojilo už 195 žáků školy. V soutěži tříd zatím vede 9.b, 2. 9.a, 3.7.a. V soutěži jednotlivců je prozatímní pořadí nejlepších sportovců školy toto: 1. Tomáš Renfus,8.b; 2.Daniel Krch,8.b; 3. Jaroslav Holub,7.a.
   V rámci projektu se žáci 4.tříd zúčastnili okresního turnaje ve vybíjené. Vedli si velmi dobře – ve skupině obsadili 2.místo, celkově 4.-6. z 19 škol.
   Chlapci z 8.-9.tříd se 23.3. zúčastnili turnaje v košíkové v Táboře. Celkově obsadili 6.místo z 8 škol. Naše výsledky - základní skupina: ZŠ Helsinská A Tábor 6:4, ZŠ Chotoviny 2:6, ZŠ Borotín 6:11, o umístění ZŠ Helsinská B Tábor 6:2, ZŠ Mikuláše z Husi Tábor 3:17. Vítězem turnaje se stala ZŠ Chotoviny.
   Ve čtvrtek 23.3. se konalo 2.zasedání školské rady. Školská rada mimo jiné schválila školní řád školy a vzala na vědomí výsledky hospodaření školy v r. 2005.
   V úterý 28.3. navštívili školu starosta města Ing. Miroslav Dlouhý a místostarosta města Mgr. Jaroslav Větrovský. Všem učitelům i ostatním pracovníkům školy poblahopřáli ke Dni učitelů, poděkovali jim za veškerou práci a jménem města i rodičů jim předali krásné karafiáty. Pro své učitelky si žáci I.stupně připravili tzv. „učitelkiádu“., děti vymyslely soutěže a kvízy pro své učitelky, které pak soutěžily mezi sebou o co nejlepší výsledek.Počet komentářů: 4 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice