.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Náš výchovný záměr
Vydáno dne 23. 02. 2005 (2969 přečtení)Přihlásili jste své dítě do naší mateřské školy a tím nám je svěřujete na několik hodin každý den. Proto Vám chceme podat nejdůležitější informace a blíže Vám přiblížit obsah a záměr naší práce, abychom získali Vaši důvěru a mohli také počítat s Vaší pomocí. Víme, že rodiče nesou hlavní odpovědnost za výchovu svých dětí. Nechceme nikterak rodinu nahradit, ale doplnit. Především ve vztahu dítěte k druhým dětem a tak klást základy vlastnostem, které jsou společensky vysoce žádoucí, ba nezbytné. Je to schopnost souhry (spolupráce ve hře ) a dělby práce. Je to soucit, solidarita, obětavost, ale také soutěživost, prestiž apod. V tomto věku se kladou základy přátelství. To jsou možnosti, v nichž mateřská škola běžné rodinné prostředí specificky přesahuje a převyšuje. Ke splnění těchto cílů je naším úkolem vedle nabídky činností vytvořit atmosféru důvěry a lásky.
        

Těžištěm naší práce je několik oblastí. Sociální výchovu a vytváření osobnosti nelze od sebe oddělit, musí působit společně. Kolektivní hry dětí, vedené učitelkou s pedagogickým záměrem vychovávají děti k toleranci, ohleduplnosti, vzájemné pomoci, k sebevědomí, samostatnosti, posilování vůle, respektování druhých, porozumění k ostatním lidem.
                           
Další důležitou oblastí ve výchovné práci s dětmi je jazyková výchova, schopnost logického myšlení, rozvoj fantazie, vnímavosti, pozornosti. Velký důraz klademe na rozvoj slovní zásoby, na správné vyslovování, vyjadřování. Děti se učí básničky, dramatizují jednoduché pohádky, hrají loutkové divadlo. Pro děti se špatnou výslovností některých hlásek jsme zavedli logopedický kroužek.
                       
Snažíme se vzbuzovat v dětech estetické cítění. Děti se ve hře učí tvořivě vyjádřit – malovat, kreslit, modelovat, konstruovat, procvičují jemnou i hrubou motoriku, učí se muzicírovat – zpívat, rytmizovat, tančit, vyzkoušejí si hru na Orfovy hudební nástroje. Seznamují se s literárními díly – pohádky, povídky, poezie, divadlo, poznají nejznámější ilustrátory dětských knih.
                  
Nezapomínáme ani na správný tělesný rozvoj. Děti denně cvičí, mají možnost poznat tělovýchovné nářadí a náčiní. Ve dnech příznivého počasí využíváme školní zahradu, louku, Pavlov i „Hrad“ k pobytu venku.
                         
V mateřské škole je zaveden pitný režim – děti mají možnost kdykoliv se napít.Vždy po obědě si čistí zuby.
                        
Pracovní doba učitelek je upravena tak, aby bylo možno pracovat také s malou skupinou dětí, či individuálně. V této době jsou ve třídě obě učitelky, takže je možné použít např. obtížnější výtvarnou techniku, zvládnout složitější doprovod na hudební nástroje, či pracovat s předškoláky (procvičování grafomotoriky, barev, početních představ, výslovnosti…).
                         
Rodiče mají možnost na začátku roku zvolit pro své dítě vedlejší aktivity, jako je hra na zobcovou flétnu,dramatický kroužek, výtvarný kroužek, kroužek logopedie, keramiky, plavecký výcvik.
                              
Pedagogický koncept dovoluje bezproblémový přechod dětí z mateřské školy do školy základní.Počet komentářů: 3 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice