.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Stanovení přechodné úpravy provozu - opatření obecné povahy
Vydáno dne 27. 07. 2016 (35 přečtení)

- ulice Táborská, Doudlebská a V Suchdolci - od 25.7. 2016 do 18. 9. 2016
Celý článek ...

Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Veřejnou vyhláškou
Vydáno dne 18. 07. 2016 (44 přečtení)

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ev. č.: 11/2016

 

Výroková část

Stavební úřad Městského úřadu v Mladé Vožici, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 17.3.2016 podalo

 

Město Mladá Vožice, IČO 00252557,  se sídlem Žižkovo náměstí č.p. 80, 391 43  Mladá Vožice

v zastoupení starostou - Mgr. Jaroslav Větrovský

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.          Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

Přestupní terminál Husovo náměstí Mladá Vožice
Mladá Vožice, Husovo náměstí

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. v KN 1174/1 (ostatní plocha), parc. č. v KN 1174/10 (ostatní plocha) v katastrálním území a obci Mladá Vožice.


Celý článek ...

Oznámení o vyhlášení nálezu věci (4/2016)
Vydáno dne 15. 07. 2016 (58 přečtení)

- klíč
Celý článek ...

OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Vydáno dne 13. 07. 2016 (57 přečtení)

Černý přípojka NN - Zhoř u Mladé Vožice - na žádost E.on Distribuce a.s.


Celý článek ...

program kina červenec - srpen 2016
Vydáno dne 01. 07. 2016 (198 přečtení)


Celý článek ...

Zápis a usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice
Vydáno dne 22. 06. 2016 (130 přečtení)

konaného 15. 6. 2016
Celý článek ...

Rozhodnutí - povolení uzavírky
Vydáno dne 21. 06. 2016 (81 přečtení)

uzavírka místní komunikace III třídy 24c (Židovská), 21c (Purkrecht) a 20c (Ronovská)
Celý článek ...

Elektronická evidence tržeb - informace finančního úřadu
Vydáno dne 17. 06. 2016 (107 přečtení)

- koho se týká, co se bude evidovat, od kdy atd.
Celý článek ...

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
Vydáno dne 13. 06. 2016 (109 přečtení)

- na silnici II/125 v obci Mladá Vožice - připojení areálu společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a. s.
Celý článek ...

Program kina na červen 2016
Vydáno dne 06. 06. 2016 (178 přečtení)


Celý článek ...

Dražební vyhláška (opakovaná dražba)
Vydáno dne 30. 05. 2016 (204 přečtení)

- elektronická dražba nemovitostí se koná 28. 7. 2016 v 10.00 hod.


Celý článek ...

Usnesení z náhradní výroční členské schůze SBD Mladá Vožice
Vydáno dne 27. 05. 2016 (130 přečtení)

konané 26. 5. 2016


Celý článek ...

Upozornění distribuce E.ON vlastníkům a uživatelům nemovitostí (pozemků)
Vydáno dne 23. 05. 2016 (136 přečtení)

Odstranění a ořez dřevin - vyzvaných vlastníků - v termínu do 5.6.2016.


Celý článek ...


Vydáno dne 13. 05. 2016 (112 přečtení)

MATRIKA

DOVOLENÁ

od 16.5 - 20.5.2016


Celý článek ...

index | 1-15 | následující | Celkem 542 článků


Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)

  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice